آدرس

​​​​​​​


تلفن​​​​​​​

333 44 333 - 025       4158 251 0912

ایمیل​​​​​​​​​​​​​​

info@samashimi.ir

آدرس 2 : شهرک صنعتی سلفچگان / خیابان لیان / کوچه پیام

آدرس1 : شهرک شکوهیه قم / فاز 2 / بلوار شهید شهید همت / کوچه 6 / پ 5-433

ارتباط با ما: